Duurzame combinatie

Wie investeert in zonnepanelen op het dak, investeert in duurzame energie en combineert dat bij voorkeur met materialen met goede milieuscores. Mastersystems heeft uitgesproken troeven op vlak van onder andere isolatie, luchtdichtheid, circulariteit en levensduur. De levensduur van Mastersystems overstijgt die van de zonnepanelen, wat eigenaars de zekerheid biedt dat ze de dakafdichting tussenin niet hoeven te vervangen. 

Bovendien kunnen specifieke types EPDM het rendement van de zonnepanelen positief beïnvloeden. Witte, ultra-reflecterende en gemodificeerde EPDM van Masterreflect reflecteert zonnestralen tot 75%. Daardoor kan de temperatuur boven het dakvlak met 25°C verminderen en ontstaat een warmteschild (en dus een energiebesparing). In combinatie met zonnepanelen verhoogt Masterreflect het rendement van zonnepanelen tot 4%.


Constructie en oriëntatie

Mastersystems vind je terug onder zonnepanelen op platte daken. Voorafgaand aan de installatie van de dakafdichting is het belangrijk om een aantal elementen goed te verifiëren. Ga om te beginnen na of de dakconstructie stevig genoeg is om het extra gewicht van de zonnepanelen te dragen. Daarnaast is de oriëntatie van het dak van groot belang. Houd rekening met het aantal zonuren om tot een ideale plaatsing van de zonnepanelen te komen. Voor een optimaal rendement van zonnepanelen geldt een hoek van 35° en een plaatsing in de richting van het zuiden als ideaal vertrekpunt.  

Ponsweerstand

Naast de constructie en de oriëntatie is de dikte van de dakafdichting in EPDM een belangrijke voorwaarde. De ideale dikte is afhankelijk van de doeleinden waarvoor het dak zal worden gebruikt. De dikkere varianten van Mastersystems hebben ook een hogere ponsweerstand. Dat is de weerstand die optreedt wanneer je door de dakafdichting wil boren. Hoe hoger de ponsweerstand, hoe kleiner het risico op gaatjes.


Onze vijf tips:

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een dak met Mastersystems is het goed enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.  

  1. De isolatie moet sterk genoeg zijn om de belasting te dragen. 
  2. De maximale druk op het Mastersystems membraan is 6N/cm². 
  3. Een extra stuk Mastersystems onder de steun van de zonnepanelen kan het membraan bijkomende bescherming bieden. 
  4. Voor de kabels is het goed om een dakdoorvoer te gebruiken die gebogen is zodat het water er niet in kan.  
  5. De zonnepanelen kunnen niet als ballast gebruikt worden.