Prestatieverklaring

Een DoP geeft informatie over de technische eigenschappen van producten die fabrikanten moeten opstellen in het kader van de CPR, of de Bouwproductenverordening.  Deze verklaring wordt opgemaakt op basis van geharmoniseerde Europese normen. Voor EPDM-membranen is dit de EN 13956. De DoP laat toe om de verschillende producten met elkaar te vergelijken. 

De CE-markering toont aan dat een product in conformiteit is met de prestaties die in de DoP vermeld zijn en dat het product beoordeeld werd volgens de geldende Europese regels. 


SDS

Een SDS of een Veiligheidsinformatieblad geeft informatie over de chemische bestanddelen van het product en informeert de gebruiker over het veilige gebruik.