Duurzame productie


Gebruiksduur van 50 jaar

Mastersystems-membranen hebben een erkende levensduur van meer dan 50 jaar. Het ultieme voorbeeld van de duurzaamheid in tijd vinden we terug in Oekraïne. De ingenieurs die toezien op de veiligheid van de kernrampplek in Tsjernobyl kozen voor EPDM bij het zoeken naar een langdurige oplossing om de staalconstructie rond de kerncentrale te beschermen. In totaal beschermt 12.000 m² EPDM van VM Building Solutionde buitenisolatie van de sarcofaag tegen ozon, UV en straling.


Mastersystems lagere ecologische voetafdruk

Uit een levenscyclusanalyse blijkt dat Mastersystems deze lange levensduur koppelt aan een productie zonder oplosmiddelen, vluchtige organische stoffen, chloor of andere gevaarlijke stoffen. Effecten die wel spelen in de eerste fase van de kringloop zijn voornamelijk de milieu-impact van aardolie, het transport en de raffinage ervan. De levenscyclusanalyse is te raadplegen in verschillende Environmental Product Declarations overeenkomstig de EN 15804 (EPD - IBU) standaard en andere milieucertificaten (DUBOkeur). 

Ook de snelheid waarmee dakwerkers Mastersystems-membranen kunnen installeren, is een belangrijke troef op vlak van duurzaamheid. Het draagt bij tot de vermindering van de vervuiling op de werf. Na de installatie vereist Mastersystems bovendien geen onderhoud. 


Circulariteit

Mastersystems dankt zijn elasticiteit aan de vulkanisatie tijdens de productie, maar dit proces is ook de sleutel naar het hergebruik van EPDM. Het vulkaniseren zorgt ervoor dat een plastomeer verandert in een elastomeer. Of anders gezegd: een plastisch mengsel van grondstoffen vervormt door druk, warmte en tijd tot een elastisch product waarmee de dakbedekking wordt gemaakt.  

Op vlak van circulariteit is het interessant dat dit proces omkeerbaar is. Bij ‘devulkanisatie’ verandert een elastomeer opnieuw in een plastomeer. Daardoor kan je het als halffabricaat opnieuw inzetten in het productieproces. De devulkanisatie is bovendien een proces zonder omsmelting in ovens met gasverbruik en zonder restmateriaal dat de fabrikant nadien moet storten. Het is met andere woorden een zeer schoon procédé.  

De gerecycleerde EPDM vindt zijn weg naar tal van toepassingen, waaronder kinderspeelplaatsen, synthetische voetbalvelden of de productie van balk- en bloksystemen voor terrassen. 


Duurzame toepassingen

Naast het garanderen van de waterdichtheid en de thermische isolatie, heeft het dak er de voorbije decennia enkele nieuwe duurzame functies bijgekregen. Groendaken, zonnesystemen (gele daken) of waterrecuperatie (blauwe daken) geven een dak met Mastersystems een duurzame meerwaarde.  

Groendaken

Groendaken zijn daken waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Hoewel groendaken zeker geen recente uitvinding zijn, kennen ze deze eeuw wel een stijgende populariteit. 

Op vlak van duurzaamheid hebben deze daken op diverse manieren een ecologische meerwaarde, want groendaken  

  • werken luchtzuiverend;  

  • verbeteren de biodiversiteit 

  • reduceren het overstromingsgevaar door waterbuffering (in planten en substraat); 

  • helpen energie te besparen dankzij hun warmteregulerende functie; 

  • verhogen de levensduur van het dak. 


Zonnepanelen op Mastersystems

Naast de groendaken zijn daken met zonnepanelen, ook wel gele daken of yellow roofs’, nog steeds aan een opmars bezig. Mastersystems leent zich uitstekend om zonnepanelen op te installeren. De levensduur van Mastersystems overstijgt die van zonnepanelen, wat het meteen tot een langdurige oplossing maaktHet is belangrijk om de zonnepanelen te installeren op EPDM van voldoende dikte.  

Het is bovendien interessant om zonnepanelen te combineren met witte, ultra-reflecterende, gemodificeerde EPDM-rubber van Masterreflect. Zonnestralen worden tot 75% gereflecteerd en kunnen de temperatuur boven het dakvlak met 25°C verminderen. Zo ontstaat meteen een belangrijk warmteschild (en dus een energiebesparing). In combinatie met (kristallijne) zonnepanelen verhoogt Masterreflect het rendement van zonnepanelen tot 4%, wat eigenaars de kans geeft om hun energiefactuur te reduceren.

Regenwater recuperatie

In tijden van klimaatverandering is het opvangen en recupereren van regenwater een belangrijke oplossing voor watertekorten. Een dak dat dankzij het gebruik van een Mastersystems-membraan een glad oppervlak heeft, vergemakkelijkt de doorstroming van regenwater via goten of overlopen naar bijvoorbeeld een watertank. Van daaruit kan het gerecupereerde water perfect dienst doen voor sanitair (toiletten), buitentoepassingen (besproeien van tuinen en planten), het onderhoud en schoonmaken van gebouwen, maar ook voor koeling of reiniging van machines. 

De keuze van de waterdichting is belangrijk voor de kwaliteit én de kwantiteit van het gerecupereerde water. De hoge scheur- en ponsweerstand van Mastersystems zijn in dat opzicht een belangrijke troef. Daken gemaakt van inerte materialen, zoals Mastersystems, hebben een geschatte terugwinningsgraad van 80% van het totale regenwater. De berekening is eenvoudig. Op 10 liter water kunnen we 8 liter recupereren dankzij een dak bedekt met goede materialen. Deze berekening is ook afhankelijk van het oppervlak, het aantal en de types waterafvoersystemen op het platte dak.